+84.0225.2.81.81.81 tiencuonghp.com@gmail.com Số 1, đường Máng Nước, An Dương, Hải Phòng


Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Tiến Cường

GIỎ HÀNG (0) - Liên hệVIGLACERA

Hiển thị: Sắp xếp theo:
Gạch men Mat SH-GM6603 HOT SALE

Gạch men Mat SH-GM6603

325.000 đ 435.000 đ

Gạch lát nền men Mat SH-GM6603 Kích thước: 600 x 600 mm  Bề mặt: men Matt Xương gạch: Granite  Họa tiết: Vân đá

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM CBPT61203 HOT SALE

Gạch PLATINUM CBPT61203

759.000 đ 960.000 đ

Mã sản phẩm: CBPT61203 Loại gạch: Granite Xương: Porcelain Men: Matt Hiệu ứng: Men bảo vệ Random: 5 Face Size: 600x1200

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM CBPT61202 HOT SALE

Gạch PLATINUM CBPT61202

759.000 đ 960.000 đ

Mã sản phẩm: CBPT61202 Loại gạch: Granite Xương: Porcelain Men: Matt Hiệu ứng: Men bảo vệ Random: 5 Face Size: 600x1200

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM CBPT61201 HOT SALE

Gạch PLATINUM CBPT61201

759.000 đ 960.000 đ

Mã sản phẩm: CBPT61201 Loại gạch: Granite Xương: Porcelain Men: Matt Hiệu ứng: Men bảo vệ Random: 5 Face Size: 600x1200

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM PT20-G459022 SALE

Gạch PLATINUM PT20-G459022

858.000 đ 940.000 đ

Mã gạch: PT20-G459022. Random: 07 faces. Bề mặt: R12, có hiệu ứng hạt sần. Engobe: E50/D1.6. Nền: Matt Kích thước: 45x90x2 cm.

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM PT20-G459021 HOT SALE

Gạch PLATINUM PT20-G459021

858.000 đ 940.000 đ

Mã gạch: PT20-G459021. Random: 05 faces. Bề mặt: R12, có hiệu ứng hạt sần. Engobe: E50/D1.6. Nền: Matt Kích thước: 45x90x2 cm.

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM PT20-G45902 SALE

Gạch PLATINUM PT20-G45902

858.000 đ 940.000 đ

Mã gạch: PT20-G45902. Random: 07 faces. Bề mặt: R12, có hiệu ứng hạt sần. Engobe: E50/D1.6. Nền: Matt Kích thước: 45x90x2 cm.

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM PT20-G3605 HOT SALE

Gạch PLATINUM PT20-G3605

858.000 đ 940.000 đ

Mã gạch: PT20- G3605. Random: 07 faces. Bề mặt: R12, có hiệu ứng hạt sần. Engobe: E50/D1.6. Nền: Matt TN Xương: Color Body (05). Kích thước: 30x60x2 cm.

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM PT20-G3604 SALE

Gạch PLATINUM PT20-G3604

858.000 đ 940.000 đ

Mã gạch: PT20- G3604. Random: 01 faces. Bề mặt: R12, có hiệu ứng hạt sần. Engobe: E50/D1.6. Nền: Matt+ Màu. Xương: Color Body (04). Kích thước: 30x60x2 cm.

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM PT20-G3603 SALE

Gạch PLATINUM PT20-G3603

858.000 đ 940.000 đ

Mã gạch: PT20- G3603. Random: 07 faces. Bề mặt: R12, có hiệu ứng hạt sần. Engobe: E50/D1.6. Nền: Matt TN. Xương: Color Body (03). Kích thước: 30x60x2 cm.

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM PT20-G3602 SALE

Gạch PLATINUM PT20-G3602

858.000 đ 940.000 đ

Mã gạch: PT20- G3602. Random: 10 faces. Bề mặt: R12, có hiệu ứng hạt sần. Engobe: Engobe. Nền: Matt. Xương: Color Body (01). Kích thước: 30x60x2 cm.

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM PT20-G3601 HOT SALE

Gạch PLATINUM PT20-G3601

858.000 đ 940.000 đ

Mã gạch: PT20- G3601. Kích thước: 60x60x2 cm.

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM PT20-G6605 HOT SALE

Gạch PLATINUM PT20-G6605

858.000 đ 940.000 đ

Mã gạch: PT20 - G6605 Kích thước: 60*60*2cm

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM PT20-G6604 HOT SALE

Gạch PLATINUM PT20-G6604

858.000 đ 940.000 đ

Mã gạch: PT20 - G6604 Kích thước: 60*60*2cm

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM PT20-G6603 HOT SALE

Gạch PLATINUM PT20-G6603

858.000 đ 940.000 đ

Mã gạch: PT20 - G6603 Kích thước: 60*60*2cm

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM PT20-G6602 HOT SALE

Gạch PLATINUM PT20-G6602

858.000 đ 940.000 đ

Mã gạch: PT20 - G6602 Kích thước: 60*60*20mm

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM PT20-G6601 HOT SALE

Gạch PLATINUM PT20-G6601

858.000 đ 940.000 đ

Mã gạch: PT20- G6601. Random: 7 faces. Bề mặt: R12, có hiệu ứng hạt sần. Nền: Matt. Xương: Color Body(01). Kích thước: 60x60x2 cm.

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM PL-3642 HOT SALE

Gạch PLATINUM PL-3642

342.000 đ 410.000 đ

Mã sản phẩm: PL-3642 Kích thước: 300x600 mm Xương gạch: Xương trắng Bề mặt: Bóng Men Gạch: Bóng Bộ sưu tập: Platium Công năng: Gạch ốp tường Thương hiệu: Viglacera

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM PL-3641 HOT SALE

Gạch PLATINUM PL-3641

342.000 đ 410.000 đ

Mã sản phẩm: PL-3641 Kích thước: 300x600 mm Xương gạch: Xương trắng Bề mặt: Bóng Men Gạch: Bóng Bộ sưu tập: Platium Công năng: Gạch ốp tường Thương hiệu: Viglacera  

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM PL-3624 HOT SALE

Gạch PLATINUM PL-3624

342.000 đ 410.000 đ

Mã sản phẩm: PL-3624 Kích thước: 300x600 mm Xương gạch: Xương trắng Bề mặt: Bóng Men Gạch: Bóng Bộ sưu tập: Platium Công năng: Gạch ốp tường Thương hiệu: Viglacera

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM PL-3623 HOT SALE

Gạch PLATINUM PL-3623

342.000 đ 410.000 đ

Mã sản phẩm: PL-3623 Kích thước: 300x600 mm Xương gạch: Xương trắng Bề mặt: Bóng Men Gạch: Bóng Bộ sưu tập: Platium Công năng: Gạch ốp tường Thương hiệu: Viglacera

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM PL-3604 HOT SALE

Gạch PLATINUM PL-3604

342.000 đ 410.000 đ

Mã sản phẩm: PL-3604 Kích thước: 300x600 mm Xương gạch: Xương trắng Bề mặt: Bóng Men Gạch: Bóng Bộ sưu tập: Platium Công năng: Gạch ốp tường Thương hiệu: Viglacera

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM PL-3603 HOT SALE

Gạch PLATINUM PL-3603

342.000 đ 410.000 đ

Mã sản phẩm: PL-3603 Kích thước: 300x600 mm Xương gạch: Xương trắng Bề mặt: Bóng Men Gạch: Bóng Bộ sưu tập: Platium Công năng: Gạch ốp tường Thương hiệu: Viglacera

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM PL-3602 HOT SALE

Gạch PLATINUM PL-3602

342.000 đ 410.000 đ

Mã sản phẩm: PL-3602 Kích thước: 300x600 mm Xương gạch: Xương trắng Bề mặt: Bóng Men Gạch: Bóng Bộ sưu tập: Platium Công năng: Gạch ốp tường Thương hiệu: Viglacera

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM PL-3601 HOT SALE

Gạch PLATINUM PL-3601

342.000 đ 410.000 đ

Mã sản phẩm: PL-3601 Kích thước: 300x600 mm Xương gạch: Xương trắng Bề mặt: Bóng Men Gạch: Bóng Bộ sưu tập: Platium Công năng: Gạch ốp tường Thương hiệu: Viglacera

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM CB-P606 HOT SALE

Gạch PLATINUM CB-P606

495.000 đ 595.000 đ

Mã sản phẩm: CB-P606 Kích thước: 600x600 mm Xương gạch: Granite, xương màu (Color Body) Bề mặt: Bóng Men Gạch: Bóng Bộ sưu tập: Platium Công năng: Gạch lát nền Thương hiệu: Viglacera

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM CB-P605 HOT SALE

Gạch PLATINUM CB-P605

495.000 đ 595.000 đ

Mã sản phẩm: CB-P605 Kích thước: 600x600 mm Xương gạch: Granite, xương màu (Color Body) Bề mặt: Bóng Men Gạch: Bóng Bộ sưu tập: Platium Công năng: Gạch lát nền Thương hiệu: Viglacera

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM CB-P601 HOT SALE

Gạch PLATINUM CB-P601

495.000 đ 595.000 đ

Mã sản phẩm: CB-P601 Kích thước: 600x600 mm Xương gạch: Granite, xương màu (Color Body) Bề mặt: Bóng Men Gạch: Bóng Bộ sưu tập: Platium Công năng: Gạch lát nền Thương hiệu: Viglacera

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM CB-L600 HOT

Gạch PLATINUM CB-L600

Liên hệ

Mã sản phẩm: CB-L600 Kích thước: 600x600 mm Xương gạch: Granite, xương màu (Color Body) Bề mặt: Bóng Sần (Bán Mài) Men Gạch: Bóng Bộ sưu tập: Platium Công năng: Gạch lát nền Thương hiệu: Viglacera

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gạch PLATINUM CB-L636

Gạch PLATINUM CB-L636

Liên hệ

Mã sản phẩm: CB-L636 Kích thước: 600x600 mm Xương gạch: Granite, xương màu (Color Body) Bề mặt: Bóng Sần (Bán Mài) Men Gạch: Bóng Bộ sưu tập: Platium Công năng: Gạch lát nền Thương hiệu: Viglacera

THÊM VÀO GIỎ HÀNGĐĂNG KÝ BẢN TIN

@ Bản quyền thuộc về Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Tiến Cường

Thiết kế web: VinaWeb.vn