Cửa hàng Phương Uyên.

Cửa hàng Phương Uyên.

Địa chỉ: Thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại: 0904.177.722

Bản đồ

Địa chỉ: Thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại: 0904.177.722