Cửa hàng Phương Giang.

Cửa hàng Phương Giang.

Địa chỉ: Đường Phạm Ngũ Lão - Ngũ Lão - Thủy Nguyên
Điện thoại: 0936.686.722

Bản đồ

Địa chỉ: Đường Phạm Ngũ Lão - Ngũ Lão - Thủy Nguyên
Điện thoại: 0936.686.722