Cửa hàng Linh Khánh

Cửa hàng Linh Khánh

Địa chỉ: Lô 15, tái định cư 38, Cầu Bính, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 0974.033.698

Bản đồ

Địa chỉ: Lô 15, tái định cư 38, Cầu Bính, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 0974.033.698