Cửa hàng Bằng Thủy

Cửa hàng Bằng Thủy

Địa chỉ: Số 3 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng
Điện thoại: 0936.877.666

Bản đồ

Địa chỉ: Số 3 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng
Điện thoại: 0936.877.666