Cửa hàng Huy Thiềm.

Cửa hàng Huy Thiềm.

Địa chỉ: Dụ Nghĩa, Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng.
Điện thoại: 0913.680.154

Bản đồ

Địa chỉ: Dụ Nghĩa, Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng.
Điện thoại: 0913.680.154